Termeni și condiții


Definitii
Termenii "www.avocado.red"; "Red Avocado"; "Avocado"; "Avocado.red"; "Sites"; "Site", "Uptrain Works SRL", "noi", "compania" "platforma" "Societatea" reprezintă societatea Uptrain Works SRL și serviciile sale oferite prin platformele care formează rețeaua Red Avocado.

Uptrain Works SRL, cu sediul social în Romania, Târgu Mureș str. Târgului nr. 1, Corp B, et. 1, jud. Mureș, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr.: J26/165/2011, având CUI: RO26415079.

Prin termenul "Utilizatorul" întelegem toate persoanele fizice și/sau juridice care accesează platforma www.avocado.red , indiferent de motiv.

Termenii "Regulament", "Acord", "Contract", "Termeni și conditii" sunt folosiți pentru a desemna prezentul contract de utilizare.

Societatea = persoană juridică, deținător al platformei online www.avocado.red, prin intermediul funcționalităților căreia se vor realiza sesiuni de coaching/asistență juridică online, conform opțiunilor clienților platformei, în diverse materii și domenii în cadrul unor sesiuni de 45 minute

Consultant = entitate juridică profesionistă, autorizată să presteze servicii de activitați de consultanță în afaceri și management/și sau de consiliere în dezvoltarea personală sau profesională, respectiv activități de asistență juridică, conform obiectului sau de activitate pentru terti, colaborator terț al Societății, desemnat în vederea prestării serviciilor Red Avocado pe platformă.

Client Avocado = orice persoană fizică sau juridică beneficiară a serviciilor prin platforma www.avocado.red, în baza unui cont de utilizator înregistrat pe baza de parolă unică pe platformă, serviciile de care beneficiază putând a fi folosite în scop propriu sau puse la dispozitia angajatilor/personalului său.

Sesiune de coaching/consiliere/consultanță vizează întregul conținut material, de video, sesiuni de training, coaching, mentorat, terapie, consultanță, etc., informații, recomandări, corespondență, pusă la dispoziție prin intermediul platformei de către Societate sau de către consultanții terți, către beneficiul unuia sau mai multor utilizatori, în general

Onorariul Consultantului = sumele datorate către Consultant, reprezentând contravaloarea sesiunilor prestate lunar de către Consultant în favoarea clienților Societății.

Onorariul Red Avocado = sumele datoare către Avocado, reprezentând tariful pentru serviciile prestate respectiv punerea la dispoziția părților a funcționalităților platformei www.avocado.red

Coaching = o activitate de dezvoltare personală prin care un Consultant susține un Client al Societății în a atinge un obiectiv personal sau profesional specific.

Asistență juridică = activitatea profesională desfăşurată de avocaţi, și consilieri juridici, în scopul promovării şi apărării drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi persoanelor juridice, de drept public şi de drept privat.

Uptrain Works SRL deține și admnistrează platforma online www.avocado.red, cu scopul înlesnirii accesului clienților la informații privind dezvoltarea profesională și personală, precum și juridice prin comunicarea acestora cu Consultanții.

Acest document este obligatoriu utilizatorilor platformei, scopul acestuia fiind de a reglementa relațiile dintre www.avocado.red în calitate de deținător al platformei cu utilizatorii, în ceea ce privește modalitatea prestării serviciilor prin platformă.
Acceptarea acordului de utilizare
Acest acord se aplică tuturor site-urilor Red Avocado, serviciilor și conținutului acestora. Prin crearea unui cont pe oricare dintre site-urile Red Avocado, sistemul va genera un profil accesibil pe oricare dintre site-uri, dar care poate fi dezactivat prin folosirea opțiunilor corespunzatoare pe fiecare site în parte.

Site-urile, serviciile și conținutul platformei Red Avocado vă sunt oferite condiționat de acceptarea dvs fără nici o modificare a condițiilor din prezentul acord. Dacă nu acceptați termenii și condițiile statuate în acest document, nu folosiți site-ul www.avocado.red și serviciile oferite prin intermediul lui. Prin utilizarea sitului, indicați ca acceptați să respectați "Termenii și Condițiile" noastre.Uptrain Works SRL, numită în continuare "Compania", poate revizui acest document oricând, prin actualizarea acestei pagini. Vă recomandam să vizitati aceasta pagina periodic pentru a citi "Termenii și Condițiile" deoarece acest document vă obligă legal. Folosirea în continuare a serviciilor site-urilor Red Avocado reprezintă acceptarea modificărilor aduse prezentului acord.
Descrierea serviciilor

Red Avocado oferă utilizatorilor acces la o colectie bogată de resurse și instrumente online care includ: forumuri, servicii de vânzare-cumpărare, content personalizat. Dumneavoastră înțelegeți și sunteti de acord că aceste servicii includ și publicitate, iar publicitatea este necesară site-urilor Red Avocado pentru furnizarea serviciilor sale.
Dumneavoastră înțelegeti și sunteti de acord ca serviciile Red Avocado includ diverse anunțuri, mesaje administrative conținute de buletinele informative Red Avocado și că aceste mesaje sunt implicite calității de membru Red Avocado, neexistand opțiunea de a renunța la astfel de mesaje. Dumneavoastră înțelegeți și sunteți de acord că serviciile sunt oferite "așa cum sunt", iar Red Avocado nu iși asumă nicio responsabilitate pentru ștergerea, transmiterea sau salvarea greșita a setărilor personalizate.

Accesul la unele dintre servicii poate să fie permis doar după plata unui tarif. Plata aferentă se va realiza pe bază de factură proformă/factură fiscală, în Lei, conversiunea EURO în moneda românească realizându-se la data emiterii facturii. Accesul la unele dintre servicii este condiționat și nu va fi permis decât după momentul la care se confirmă transferul de bani în contul societății. În situația în care doriți încetarea furnizării serviciului către dumneavoastră, înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că plățile deja efectuate nu sunt și nu vor fi returnate.
Plăți
Utilizatorii își dau acordul cu privire la plata serviciilor conform tarifelor indicate pe platformă. Red Avocado poate actualiza oricând tarifele sale, sau structura tarifării serviciilor furnizate, conform propriului act de voință, fără notificare prealabilă, tarifele aplicabile fiind cele existente la data prestării efective a serviciilor.
Obligații la înregistrare Pentru a folosi serviciile oferite de site-ul Red Avocado vă obligați să:
 1. furnizati date adevarate, exacte și complete despre dumneavoastră așa cum este cerut de formularul de înregistrare al site-ului și
 2. mențineți și înnoiți, atunci când situația o cere, datele de înregistrare pentru a fi adevarate, exacte și complete. Dacă veți furniza informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, Red Avocado are dreptul să suspende sau să desființeze contul dumneavoastră și să refuze toate încercările curente sau viitoare de folosire a site-urilor Red Avocado.
Important!
Echipa de suport va lua masura blocării definitive, a accesului la site-ul www.avocado.red utilizatorilor care încălca termenii și condițiile de utilizare, pentru toate conturile deținute de aceștia:
 1. conținut pornografic/erotic și furt de identitate / profil fals - banare definitivă imediată
 2. spam și limbaj inadecvat - banare definitivă după primul avertisment)
Vă mulțumim pentru înțelegere!

Anunțurile de operatoare video-chat, masaj erotic sau altele asemănătoare nu sunt acceptate pe site-ul www.avocado.red.
Responsabilitățile utilizatorului
Ca utilizator sunteți responsabil de propriile acțiuni precum și de consecințele pe care acestea le pot avea, în urma publicării materialelor pe care le încărcați, puneți la dispoziție în mod public pe contul pus la dispoziție de companie.

Vă obligați să nu faceți următoarele lucruri:
 1. să publicați material cu drept de autor, dacă nu sunteți autorul sau dacă nu aveți permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;
 2. să publicați materiale obscene, defăimătoare, de amenințare, discriminatorii sau răuvoitoare față de un alt utilizator, persoana fizică sau juridică sau față de orice alt terț;
 3. să postați, difuzați sau transmiteți material (imagine, text) :
  • pornografic, erotic sau sexual explicit, de orice fel și în orice formă
  • care promovează actele de pedofilie, de incest sau de bestialitate
  • care promovează ura față de anumite grupuri de persoane, din motive legate de: rasă, origine etnică, religie, dizabilități, sex, vârsta, statut de veteran, identitate sau orientare sexuală.
 4. să publicați materiale care conțin viruși, viermi sau alte programe cu intenția de a distruge orice sistem sau informație;
 5. încărcați, postați, difuzați sau transmiteți în alt mod orice conținut pentru care nu aveți dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiții, sub orice sistem juridic, românesc sau străin, relații contractuale sau de încredere (cum sunt informațiile confidențiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvăluite ca parte a relațiilor de serviciu sau aflate sub incidența acordurilor de confidențialitate);
 6. să încărcați, postați, difuzați sau transmiteți în alt mod orice tip de publicitate, materiale promoționale, "junk mail", "spam", scrisori în lanț, scheme piramidale, sau orice altă formă de solicitări, cu excepția porțiunilor din serviciu care sunt formate cu acest scop. Este interzisă crearea de profile personale referitoare la: videochat, servicii de escortă, masaj erotic, sau altele de acest gen.
 7. să aveți conturi multiple în cadrul site-ului care se aseamană sau care sunt folosite pe aceeasi temă
 8. să promovați sau furnizați informații despre modul de derulare a activităților ilegale, promova rănirea fizică sau verbală împotriva oricărui grup sau persoană sau pentru a promova orice act de cruzime față de animale. Aceasta poate include, dar nu este limitat, a furniza informații despre modul de a fabrica, achiziționa sau asambla bombe, grenade sau alte tipuri de arme si crearea de site-uri "crush";
 9. posta, difuza sau transmite în alt mod date personale (nume, adresă, numere de telefon) sau înregistrarea acestora în rubricile care pot fi vizualizate de către ceilalți utilizatori (descrieri, pseudonim etc.);
 10. să folosiți materialul obținut prin intermediul platformei Red Avocado în scopuri concurențiale
 11. posta, difuza sau transmite orice alt material care contravine, în orice fel, normelor legale în vigoare.
Red Avocado nu garantează credibilitatea, acuratețea informațiilor publicate de către utilizatori sau nu girează vreo parere exprimată de către utilizatori.
Obligații specifice pentru Consultanți
În afara celor mai sus menționate, consultanții vor avea obligația să presteze seriviciile în cadrul sesiunilor conform programărilor efectuate, fără întârzieri și standarde ridicate profesionale, în concordanță cu așteptările clienților în domeniile stabilite.

Red Avocado acționează ca un factor pasiv în distribuția online și publicarea informațiilor furnizate de către utilizatori și nu are obligația de a verifica în avans materialul publicat de către utilizatori. De aceea, Red Avocado nu răspunde în niciun mod cu privire la informațiile si datele postate, difuzate sau transmise de către utilizatorii săi. Dacă i se solicită de către un utilizator, compania poate investiga și verifica afirmațiile și poate hotărî dacă informațiile respective trebuie îndepartate.

Red Avocado isi poate asuma acțiuni sau măsuri în privința utilizatorului sau împotriva informațiilor înregistrate de către acesta. Prin introducerea materialului în orice segment public sau privat de pe site, incluzând forumurile, concursurile sau camerele de chat ii garantați Red Avocado dreptul continuu, irevocabil (incluzând drepturile morale) și licența de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui sau de a comunica în public conținutul (în întregime sau partial), la scara internatională sau de a-l încorpora în alte lucrări de orice formă, în mass-media sau în tehnologia cunoscută sau care urmează să se dezvolte în viitor. De asemenea, permiteți oricărei persoane care este abonată să acceseze, să vizualizeze, să stocheze sau să reproducă asemenea materiale în scopuri personale. Supus celor menționate înainte, posesorului unui astfel de material publicat pe site isi menține orice drepturi care ar putea deriva de aici.

Relația de confidențialitate dintre client și consultant constituie o derogare față de cele de mai sus, Red Avocado nu va înregistra pentru sine, colecta sau accesa materialele și informațiile împărtășite de părți în cadrul efectuării sesiunilor, aferente prestarării serviciului.

Apreciem mesajele clienților noștri și venim în întampinarea comentariilor dumneavoastră cu privire la serviciile noastre. Vă atenționăm că politica noastră nu ne permite să acceptăm sau să ținem cont întotdeauna de ideile creative, sugestii, invenții sau materiale, altele decât cele solicitate de noi în mod expres.
Informații pentru utilizatori
În momentul în care vă înregistrați pe site, vi se vor cere anumite informații incluzând o adresă de e-mail validă. Pe langă termenii și condițiile care vor fi reglementate în politica de confidențialitate a site-ului, dumneavoastră ințelegeți și acceptați faptul că Red Avocado poate divulga unei terțe persoane anumite informații conținute în cererea dumneavoastră de înregistrare.

Red Avocado nu va divulga unei terțe persoane numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul dumneavoastră de telefon fără consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazurilor prevăzute de lege când comunicarea acestor informații este necesară și în conformitate cu politica de confidențialitate, regăsit la /confidentialitate.

Red Avocado iși rezervă dreptul de a vă oferi serviciile și produsele unui terț, bazându-se pe datele menționate în înregistrarea dumneavoastră în orice moment după ce aceasta a avut loc; asemenea oferte pot fi făcute de către Societate sau de către un terț implicat.
Contul, parola și securitatea datelor
Sunteti răspunzatori de pastrarea confidențialității asupra informațiilor și a parolei dumneavoastră. Veți fi răspunzători de utilizarea înregistrării dumneavoastră, indiferent dacă utilizarea se face cu sau fără voia dumneavoastră. Sunteti de acord să sesizati Red Avocado în legatură cu orice utilizare neautorizată a parolei și a înregistrării dumneavoastră. Sunteți de asemenea de acord sî folosiți butonul de ieșire din contul dvs când doriți să parasiți site-ul. Compania nu va fi răspunzatoare pentru nicio pagubă morală sau materială provocată prin nerespectarea acestei prevederi de către dvs.

Red Avocado, dacă considera de cuviință, vă poate bloca parola, utilizarea serviciilor sau folosirea oricăror altor servicii ale sale de care beneficiați, sau să scoată și să șteargă orice material din cadrul serviciilor, pentru orice motiv sau fără motiv. Red Avocado poate de asemenea, oricand dorește și fără a da socoteală, întrerupe furnizarea serviciilor, sau a unei părti a lor, cu sau fără nici o notificare prealabilă.

Orice încetare a accesului dumneavoastră la serviciile Red Avocado conform oricărei reguli din prezentul document, poate fi efectuată fără o notificare prealabilă, și luați la cunostință și sunteți de acord ca Red Avocado poate dezactiva sau șterge imediat contul dumneavoastră din cadrul site-urilor www.avocado.red și toate informațiile în legatură cu acesta și/sau să interzică orice acces ulterior la serviciile sale. Mai mult, Red Avocado nu va fi răspunzatoare față de dumneavoastră sau orice terță parte în orice mod, pentru interzicerea și/sau ștergerea contului și a accesului la serviciile puse la dispozitie prin intermediul platformei.
Utilizarea materialelor
Red Avocado vă autorizează să vizualizați și să faceți download la o singură copie a materialelor de pe site-urile sale, doar în scopuri personale si pentru uz necomercial. Conținutul acestor site-uri, textele, grafica, fotografiile, software-ul precum și alte materiale sunt protejate de legea dreptului de autor. Întregul material este proprietatea Red Avocado. Compilația (adică adunarea și rearanjarea) conținutului acestui site web este dreptul exclusiv al societății, drept protejat de legile în vigoare. Folosirea neautorizată a materialului reprezintă o încălcare a legii dreptului de autor sau a altor legi. Nu aveți permisiunea de a vinde sau a modifica materialul, a-l expune public, a-l distribui sau a-l folosi în orice alt mod, în scopuri publice sau comerciale. Este strict interzisă utilizarea informațiilor din baza de date, precum și orice fel de material obținut prin intermediul utilizării platformei Red Avocado, respectiv a serviciilor prestate de Red Avocado în scopuri concurențiale, indiferent dacă caracterul acestora este cu titlu gratuit sau titlu oneros. În cazul în care Red Avocado va constata faptul că există indicii temeinice cu privire la încălcarea interdicției mai sus menționate, vom proceda de îndată la blocarea și ștergerea contului utilizatorilor care au încălcat aceste prevederi, fără nici o despagubire. De asemenea, sancțiunea pentru încălcarea prevederilor mai sus menționate va atrage decăderea utilizatorilor din dreptul de a solicita restituirea oricăror sume achitate pentru achiziționarea serviciilor Red Avocado, chiar și în cazul în care până la data constatării culpei de către companie, serviciile achitate nu au fost prestate în totalitate, sau partial.

Pe serverele care aparțin sau care sunt închiriate de către Uptrain Works SRL accesul oricărui utilizator neautorizat este interzis. În caz de încercare și/sau accesare, fără drept, a acestor servere, fapta constituie infracțiune și se pedepsește conform legislatiei române în vigoare.
Proprietatea materialelor și informațiilor introduse pe site-urile www.avocado.red
Red Avocado nu va pretinde un drept de proprietate asupra materialelor pe care le furnizati companiei (inclusiv observațiile și sugestiile) sau pe care le postați, încărcați sau trimiteți oricărui site al www.avocado.red Totuși, transmițând aceste materiale, dvs sunteți de acord să acordați Uptrain Works SRL permisiunea de a utiliza materialele inclusiv să le: copieze, distribuie, transmită, publice, reproducă, modifice și să traducă; de a menționa numele dvs în legătură cu materialul pe care l-ați transmis; și dreptul de a cesiona la rândul ei toate aceste drepturi oricărui partener al societății

Nu se vor pretinde și nici acordă nici un fel de compensații pentru utilizarea materialului în felul arătat mai sus. Compania nu are obligația de a posta pe site sau folosi în orice mod materialul furnizat de dvs; compania are de asemenea dreptul să șteargă materialul dvs în orice moment și fără a avea nevoie de un motiv în acest sens.
Conținut pagină profil pe www.avocado.red
Trimițând conținut pentru includerea în paginile personale de pe site-ul www.avocado.red, acordați societății permisiunea de a reproduce, modifica, adapta și publica conținutul profilului Dvs. Această permisiune există doar atât timp cât profilul dumneavoastră personal este gazduit pe site-ul Red Avocado, încetând din momentul ștergerii sale. Ați luat la cunostință că Avocado Red nu cercetează conținutul conturilor în momentul înregistrării lor, dar iși rezervă dreptul (nu și obligația) pentru sine și pentru orice persoană desemnată de Societate, de a refuza sau șterge, după cum cred de cuviință, orice conținut disponibil prin intermediul platformei.

Societatea și orice altă persoană desemnată în acest sens, are dreptul de a șterge (îndeparta) orice conținut care violează termenii și condițiile de utilizare sau este în alt mod incompatibil cu scopul acestui portal. Sunteți de acord că trebuie să evaluați și să suportați toate riscurile asociate cu folosirea oricarui conținut, inclusiv cel legat de exactitatea, întregimea sau utilitatea unui astfel de conținut. Red Avocado iși rezervă dreptul de a edita conținutul sau de a înlătura în totalitate materialele de pe platforma sa, precum și de a bloca și șterge contul utilizatorilor aflați în culpă, fără nici o notificare, și fără a avea obligația de a restitui orice sumă încasată pentru serviciile sale.

Prin agrearea termenilor prezentului document, acordați dreptul Red Avocado de a vă trimite periodic e-mail-uri cu informații sau oferte speciale.
Legături către alti furnizori de informații sau servicii
www.avocado.red poate furniza, sau terțe părți pot furniza legături (link-uri) către alte site-uri World Wide Web sau alte resurse. Deoarece Red Avocado nu are nici un control asupra acestor site-uri sau resurse, luați cunostință și sunteți de acord că Societatea nu este responsabilă de disponibilitatea acestora și nu garantează și nu este responsabilă pentru nici un conținut, publicitate, produse sau alte materiale de pe sau disponibile pe aceste site-uri sau resurse.

Mai mult, recunoașteți și sunteți de acord ca Red Avocado nu va fi responsabilă sau pasibilă de a plăti despăgubiri, direct sau indirect pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de sau în legatură cu folosirea sau încrederea în informațiile furnizate de un asemenea conținut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul unor astfel de site-uri sau resurse.
Responsabilitățile Uptrain Works SRL
Deoarece identificarea utilizatorilor pe Internet este dificilă, Red Avocado nu confirmă faptul că fiecare utilizator este ceea ce se pretinde. Deoarece nu suntem și nu putem fi implicați în relațiile user-to-user sau nu putem controla comportamentul utilizatorilor platformei, în eventualitatea unei dispute cu unul sau mai mulți utilizatori, Societatea (prin agenții, administratorii și angajații săi) este absolvită de orice răspundere sau despagubire (directă sau indirectă) de orice fel și de orice natură, cunoscută sau necunoscută, suspectată sau nu, dezvaluită sau nu, ivită în vreun mod care are legatură cu disputele.

Red Avocado nu are obligația legală de a controla informațiile oferite de alti utilizatori, disponibile pe site. Informațiile altor persoane pot fi neplacute, vătămătoare sau inexacte.

Materialul poate conține inexactități sau greseli de ortografie. Red Avocado nu iși asumă veridicitatea și exactitatea materialului de pe site. Dumneavoastră luați cunoștință și sunteți de acord cu faptul că sunteți singurul responsabil pentru forma, conținutul sau exactitatea materialului conținut sau plasat de dumneavoastră pe site.
Limitarea responsabilității
Afirmați în mod expres ca ați luat cunoștință și sunteți de acord că Red Avocado nu va fi răspunzătoare pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la: nerealizare de profit, posibilității de folosire, date sau alte pagube (chiar dacă Red Avocado a fost anterior informată de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:
 1. utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor www.avocado.red
 2. acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor dumneavoastră;
 3. declarații sau acțiuni a oricărei terțe părti asupra serviciilor www.avocado.red
 4. orice altă problemă legată de serviciile site-ului.
Declarați în mod expres că înțelegeți și că sunteți de acord cu urmatoarele afirmații:
 1. Utilizarea serviciilor www.avocado.red se face pe propria răspundere. Serviciile sunt furnizate pe principiul "așa cum sunt" sau "așa cum sunt disponibile".
 2. Uptrain Works SRL nu oferă nici o garanție că:
  1. serviciile vor împlini toate cerințele dumneavoastră;
  2. serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
  3. rezultatele ce se vor putea obține din folosirea www.avocado.red și a serviciilor puse la dispoziție vor fi corecte sau de încredere;
  4. orice eroare de program va fi corectată;
 3. Orice material descărcat sau obținut în alt fel prin utilizarea serviciilor puse la dispoziție de Uptrain Works SRL se află astfel la discreția și poate fi folosit doar pe riscul propriu și veți fi singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate computerului de pe care accesati site-ul sau alte pierderi de date ce pot rezulta din descărcarea acestui tip de conținut.
Generalitati
Dacă vreo prevedere din acest capitol "Termeni și condiții" este considerată invalidă de către forurile legale competente, invaliditatea unei asemenea prevederi nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale "Termeni și condiții", acestea rămânând în vigoare. Acești "Termeni și condiții" constituie în întregime un acord încheiat între dumneavoastră și Uptrain Works SRL în privința utilizarii www.avocado.red

Aceste condiții pot fi modificate de noi la anumite intervale, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor. Puteți citi cea mai recentă versiune a acestor condiții oricând, accesând această pagină.

Prezentul acord constituie unica convenție dintre dumneavoastră și Uptrain Works SRL și reglementează folosirea de către dumneavoastră a serviciilor www.avocado.red impunându-se în fața oricărui acord precedent dintre dumneavoastră și Uptrain Works SRL sau site-urile sale (inclusiv dar nu limitat la o versiune precedenta a termenilor și condițiilor). Puteți de asemenea fi supuși unei alte versiuni a Termenilor și Condițiilor, care se poate aplica atunci când folosiți alte servicii Red Avocado, sau ale partenerilor săi, conținut al oricărei terțe părți, sau software a oricărui terț. Regulamentul și relațiile dintre utilizatori și Uptrain Works SRL vor fi guvernate de legile aplicabile în România, toate litigiile urmând a fi soluționate de către instanțele competente de la sediul Uptrain Works SRL.