Protecția datelor personale și confidențialitate

Mulțumim pentru accesarea paginii Avocado! Echipa noastră este dedicată să protejeze drepturile de confidențialitate a utilizatorilor.


Protecția și confidențialitatea datelor cu caracter personal
Vă mulțumim pentru accesarea platformei www.avocado.red! Echipa noastră vă va proteja cât mai mult dreptul la intimitate și la imagine al utilizatorilor platformei.

Ne propunem să vă oferim dumneavoastră, utilizatorilor platformei, o experiență online sigură, care să nu vă afecteze în mod negativ viața personală. În acest sens depunem toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile pe care dumneavoastră le introduceți în baza noastră de date sunt folosite numai în scopurile pe care dumneavoastră le aveți în vedere.
Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
Prezentul document conține informațiile esențiale despre modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul serviciilor oferite de www.avocado.red, atât pe platforma web cât și prin intermediul aplicațiilor de telefonie mobilă (denumite în mod colectiv "platforma").
Orice referință ulterioară la platforma www.avocado.red va viza Societatea noastră, Uptrain Works SRL, în calitate de furnizori ai serviciilor.
În sensul definiției art. 4.1 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor, denumit în continuare GDPR) "date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
În momentul creării unui cont pe platforma www.avocado.red vă sunt solicitate numele, prenumele, adresa de email, precum și informații legate de profesie. Crearea contului dvs pe platforma noastră și abonarea la serviciile noastre ne facilitează accesul la datele dvs cu caracter personal. De asemenea, în cazul în care veți presta servicii pe platformă, vi se pot solicita certificări cu privire la experiența profesională.
Responsabilitatea prelucrării datelor cu caracter personal
În baza acordului primit de la Dvs., respectiv al angajatorului Dvs., care va acționa în calitate de operator asociat, datele cu caracter personal ale Dvs. vor fi prelucrate în vederea prestării serviciilor în calitate de operator de date de către: Uptrain Works SRL, cu sediul social în România, Târgu Mureș str. Târgului nr. 1, Corp B, et. 1, jud. Mureș, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr.: J26/165/2011, avand CUI: RO26415079,
Nr. tel: (+40) 743 751 175
Email: contact@avocado.red
Datele de contact ale Responsabilului privind Protecția Datelor (DPO)
Puteti contacta DPO-ul societății la urmatoarea adresă de email: dpo@avocado.red
Date publice și cu caracter personal prelucrate:
Nume și date de contact: - nume, prenume, adresa de email, nr. de telefon
Informații ale societății Dvs.: denumirea, codul de înregistrare fiscală, sediul, contul IBAN, datele angajaților ce folosesc platforma
Imagini, audio-video– având în vedere faptul că serviciile vor fi prestate în cadrul unor sesiuni tip conferințe online prin video, datele legate de sunet precum și imaginea participanților vor fi prelucrate. În vederea păstrării relației confidențiale dintre prestatori și clienți, înregistrarea sesiunilor nu va fi stocată de Avocado, iar singurele persoane care vor avea access la acestea vor fi participanții sesiunilor
Informații personale și profesionale – istoricul căutărilor domeniilor personale și profesionale pe platformă, data și locația accestora, data începerii și încetării acestora precum și progresul înregistrat.
Informații de logare – colectăm informații de logare despre folosirea serviciilor noastre, încluzînd cele legate de tipul de browser și sistemul de operare folosit, numele de domeniu sau hosting-ul de pe care s-a accesat platforma, datele acestora, paginile vizualizate, precum și adresa Dvs. de IP, respectiv pagina de pe Internet de pe care ați accesat platforma noastră.
Informații colectate de cookies și alte technologii similare– cookies sunt fișiere de date stocate pe hard drive-ul sau în memoria aparaturii Dvs. care ne ajută în vederea îmbunătățirii și securizării serviciilor noastre precum și al experienței Dvs. online. Prin utilizarea acestora, se pot colecta în mod automat informații despre activitatea Dvs. online pe pagina noastră, cum ar fi paginile vizitate, link-urile accesate, sau căutările efectuate pe platformă. Pentru mai multe informații legate de cookies, vă recomandăm să citiți secțiunea de mai jos intitulată "Cookies și technologii similare."
Informații colectate prin software tip-analytic – utilizăm software bazat pe analytic pentru trasarea utilizatorilor, cum ar fi Facebook sau Google Analytics, în vederea optimizării serviciilor.
Temeiul juridic, scopul și termenul prelucrării datelor cu caracter personal
În baza obținerii consimțământului persoanei vizate în vederea prelucrării datelor cu caracter personal, acestea sunt prelucrate conform art. 6.1 lit a.) din GDPR. Dacă prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract, prelucrarea se efectuază în baza art. 6.1 lit b.) din GDPR. Dacă prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale, ea se va efectua conform art. 6.1 lit c.) din GDPR. Dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Societate, ea se va efectua conform art. 6.1 lit f.) din GDPR.
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este acela de a înlesni pe platforma www.avocado.red interacțiunea dintre prestatorii de servicii profesionale precum traineri/consultanți/psihologi/juriști cu clienții utilizatori, prin sesiuni online dedicate în domenii de interes personal sau profesional
Termenul de prelucrare a datelor
Păstrăm datele Dvs cu caracter personal prelucrate pe toată perioada existenței contului Dvs. sau până la data obligației de prestare a serviciilor către Dvs., ori până la termene bazate pe interesele noastre legitime, ori în vederea îndeplinirii unor obligații legale, sau contractuale. Întrucât diferitele categorii de date necesită termene de retenție diferite, termenul de păstrare ale acestora poate varia semnificativ.
Contul de utilizator
Prin înregistrarea unui cont de utilizator pe platforma noastră, vă dați acordul expres în ceea ce privește termenii și condițiile de utilizare ale platformei, prevederile regăsite la /termeni având valoarea unui contract între Dvs. și Societatea noastră. În acest sens, datele furnizate de Dvs. prin intermediul contului de utilizator, sunt prelucrate în temeiul 6.1 lit b.) din GDPR.
Dreptul de a vă modifica și șterge datele Dvs.
Societatea noastră conferă dreptul utilizatorului de a modifica datele de contact pe care le-ați înregistrat, unele aspectele de care sunteți interesat, incluzând noile informații despre produse și servicii lansate. De asemenea puteți sa solicitați ștergerea datelor dvs. oricând.
Securitatea datelor
Pentru confidențialitatea și securitatea datelor contul Dvs. e protejat de o parolă.
Prelucrarea datelor în contextul utilizarii generale a platformelor și serviciilor Societății
Cu ocazia accesării platformei vom colecta informații despre dispozitivul de accesare și vom stoca aceste date de log pe serverele noastre. Prin urmare, putem colecta informații despre: tipurile și versiunile de browsere folosite; sistemul de operare folosit pentru accesarea sistemului; platformele terțe de pe care se acceseaza platforma nostră; data și ora accesării platformei; adresa IP; furnizorul de servicii Internet (ISP) ale dispozitivului de acces; precum și alte informații similare utilizate în vederea salvgardării sistemelor noastre IT de la atacuri cibernetice. Pentru rațiuni de securitate (de exemplu pentru a putea trasa un eventual atac cibernetic împotriva platformei) vom stoca asemenea pe un termen de 30 zile, după care vom anonimiza sau șterge aceste date. Prelucrarea și stocarea temporară a adreselor IP se întemeiază conform art. 6.1 lit f.) din GDPR, întrucât afișarea conținuturilor platformei, respectiv menținerea securității propriilor noastre sisteme IT reprezintă interesul legitim al Societății.
Procesarea datelor persoanelor juridice și ale angajatilor acestora
Pentru realizarea serviciilor noastre ne propunem o colaborare contractuală inclusivă cu angajatorii, în calitate de operatori ai datelor cu caracter personal pe care le prelucram în interesul acestora. În acest sens, vom prelucra datele angajaților respectivelor entități, precum numele, profesia, numărul de telefon și adresa de email ale acestora, aceste date fiind prelucrate în mod exclusiv pentru derularea relației contractuale, sau pre-contractuale, conform interesului legitim a Societății.
Optimizarea functionalităților de cautare și recomandări
Ne rezervam dreptul de a prelucra informații despre tiparele de căutare pe platformă, în vederea creării unor modele statistice cu scopul de a configura platforma pentru o utilizare cât mai usoară, și în mod deosebit pentru a optimiza funcționalitățile de căutare și recomandare ale anunțurilor disponibile pe platformă. În acest sens, colectăm adresa Dvs. de IP sub o formă pseudonomizată, pe un termen de 30 zile. Prelucrarea și stocarea temporară a adreselor IP se întemeiază conform art. 6.1 lit f.) din GDPR, întrucât interesul legitim al societății noastre este de ne îmbunătăți serviciile prin asigurarea unor funcționalităti întocmite pe modele statistice.
Notificări tip newsletter
Prin abonarea la notificările de tip newsletter, vom prelucra adresa de email a Dvs. pentru a vă transmite notificări conținând subiectele ce vă pot interesa. Baza legala pentru prelucrarea acestor date se întemeiaza conform art. 6.1 lit a.) din GDPR. Pentru demonstrabilitatea identității Dvs., în ceea ce privește abonarea în temeiul art. 6.1 lit f) din GDPR vom stoca adresa Dvs. de IP, pana la dezabonare, sau până la încetarea transmiterii notificărilor către Dvs.
Notificările transmise conțin așa numitele "pixeluri de urmărire", care ne informează dacă respectiva notificare a fost deschisă, respectiv data accesării acesteia. Datele mai sus menționate sunt necesare pentru a optimiza sistemul de notificări emis de Societate, constituind interesul legitim conform art. 6.1 lit f) din GDPR.
Corespondența și contactul electronic
Platformele noastre pot contine formulare de contact prin intermediul căreia ne puteți contacta pe cale electronică, de asemenea putem fi contactați pe adresa de email mai sus mentionată. În acest sens, datele conținând mesajele transmise, precum și răspunsurile oferite din partea noastră vor fi stocate și prelucrate pana la momentul în care aspectele discutate se consideră clarificate de cele două părti.
Chestionare, concursuri, promoții
În mod periodic, Societatea va pune la dispoziția utilizatorilor săi chestionare care pot fi completate de aceștia. Chestionarele vor putea fi completate în mod anonim, însa există posibilitatea solicitării anumitor date (de ex. adresa de email) în vederea participării la anumite concursuri. Datele colectate vor fi prelucrate în vederea notificării Dvs., în cazul caștigării concursului, respectiv pentru predarea premiului oferit. Datele cu caracter personal furnizate în acest scop vor fi păstrate până la finalizarea respectivei promoții.
Dezvăluirea și transmiterea informațiilor cu caracter personal
Societatea nu va transmite (prin vânzare sau închiriere) către terțe părti informațiile dvs. cu caracter personal. Societatea poate, totuși, transmite informația terților în următoarele cazuri:
 • Cu acordul dvs.;
 • Dacă este necesară transmiterea unor informații în vederea furnizării produselor și serviciilor solicitate de dvs.
 • În cazul în care informația e necesară partenerilor companiei pentru îmbunătățirea sau facilitarea unor servicii sau produse solicitate de dvs.
 • Companiile partenere au dreptul de a utiliza datele cu caracter personal furnizate direct de Societate doar în masura în care este necesară asistența lor.
 • Putem transmite informații cu caracter personal autorităților sau institutiilor publice conform prevederilor legale sau bunei-credințe dacă:
  1. e prevazut într-o dispoziție legală;
  2. protejează drepturile Societății sau companiilor afiliate;
  3. previne o infracțiune sau protejează siguranța națională;
  4. protejeaza sigurănta individului sau siguranța publică;
În cazul în care Societatea fuzionează sau e achizitionată total sau partial de o alta companie baza de date e transferată noului operator. În cazul în care Societatea devine insolvabilă, voluntar sau involuntar, prin lichidatorul, administratorul sau cumparatorul bazei de date poate fi vândută, autorizată, tranzacționată doar cu acordul instanței. În cazul în care vor apărea situații menționate mai sus veți fi anunțați prin e-mail sau printr-un anunț postat pe platformele noastre.
Împuternicirea terților pentru servicii de hosting, securizare, mentenanță și marketing și activități de suport tehnic
În vederea prestării serviciilor, Societatea împuternicește următorii terți conform interesului sau legitim, împuterniciții prelucrând datele furnizate în mod exclusiv în scopul în care acestea au fost transmise către aceștia în temeiul art. 28 din GDPR. Împuterniciții vor păstra pe serverele mai sus menționate datele cu caracter personal pe aceeași perioadă pentru care se prelucrează datele conform prezentei:
Servicii de Hosting:
Google Cloud - Belgia (europe-west 1), cu locația la: https://cloud.google.com/about/locations/?region=europe#region
Servicii de mailing, relații clienți și notificări:
Sendmachine.com – furnizat prin Zooku Solutions SRL, Str. Iuliu Maniu Nr. 14, Târgu Mureș, Jud. Mureș, România - https://www.sendmachine.com/termeni-si-conditii.html
Hubspot.com – furnizat prin HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 USA https://legal.hubspot.com/privacy-policy
Cookies și alte tehnologii similare
Persoanele fizice pot fi asociate cu identificatorii online furnizați de dispozitivele, aplicațiile, instrumentele și protocoalele lor, cum ar fi adresele IP, identificatorii cookie sau alți identificatori precum etichetele de identificare prin frecvențe radio. Aceștia pot lăsa urme care, în special atunci când sunt combinate cu identificatori unici și alte informații primite de servere, pot fi utilizate pentru crearea de profiluri ale persoanelor fizice și pentru identificarea lor.
Un cookie este o informație transmisă pe calculatorul unui utilizator care identifică informații despre acea persoana vizată. Societatea și imputerniciții săi folosesc cookie-uri pentru a oferi o navigare cât mai fluidă și pentru a urmări / memora preferințele vizitatorilor, cu scop statistic, pentru a informa, a optimiza și a difuza anunțuri / reclame în funcție de vizitele anterioare efectuate de un utilizator atât pe platforma de website cât și pe prin aplicația de telefonie mobilă. Platforma plasează cookie-uri inclusiv pe browserele care accesează aceste platforme, site-uri web sau site-uri terțe care ne găzduiesc pluginurile.
Beaconii web sunt imagini pixel transparente care sunt utilizate pentru colectarea de informații despre utilizarea platformei.
Utilizatorii au opțiunea de a seta browserul astfel încât să respingă cookies, click aici pentru dezactivarea acestora. Dezactivarea acestora cookies ar putea sa aibă un impact negativ asupra navigării pe platforma, de ex. nu se vor putea vizualiza anumite imagini / accesa anumite opțiuni / facilități.
În cele ce urmează vă prezentăm o descriere despre scopul acestor module, precum și modalitatea de utilizare ale acestora:
În general modulele de cookies sunt împărțite în două categorii distincte: cele esențiale și cele neesențiale. Cookie-urile esențiale sunt necesare pentru furnizarea informațiilor solicitate de utilizator pe platformă.
Celelalte categorii de cookie-uri sunt folosite de Societate în urmatoarele scopuri:
 • Autentificare și logare: păstrarea utilizatorului logat pe platforma, prin reținerea de informații relevante despre acesta și personalizarea experienței în cadrul folosirii funcționalităților platformei
 • Funcționare, setări preferințe, analiza și performanța: salvarea setărilor și a preferințelor diverselor functionalități, cum ar fi a limba setată, modalitatea de comunicare, navigarea pe platformă, interesele manifestate, căutările efectuate.
Publicitate
Societatea difuzează anunțuri grafice, care apar ca imagini, animație sau video, anunțuri text, care apar sub forma de link-uri text prin intermediul unei companii externe, ce permite afișarea reclamelor pe platforma noastră. Aceste reclame ar putea folosi informații (care nu includ numele, adresa, emailul sau numărul de telefon) despre vizitele utilizatorilor pe www.avocado.red , pentru a oferi reclame despre joburi / companii / bunuri și servicii din aria de interes a acestora.
Partenerii cu care lucrăm, precum Google și platforma de difuzare a reclamelor AdOcean, folosesc astfel de cookie-uri pentru filtrarea informației afișate, în funcție de vizitele anterioare realizate pe www.avocado.red sau pe alte platforme. Pentru mai multe informații vizitați următorul link Politica reclamelor Google.
Instrumentele de mai jos ne ajută în ințelegerea interactionării utilizatorilor platformei iar analiza acestora ne permite să vă transmitem mesaje cu caracter publicitar în vederea promovarii unor anunțuri personalizate ce sunt compatibile cu activitatea Dvs.
 • Programul Google Analytics este folosit de platforma pentru a analiza traficul de internet furnizat de Google, prin utilizarea de cookie-uri care să ajute Societatea în înțelegerea modului în care utilizatorii folosesc platforma, prin compilarea de rapoarte privind activitatea platformei,
 • Programul Google Adwords: este utilizat pentru livrarea de informații utilizatorilor care caută serviciile noastre dar și anunțuri personalizate bazate pe comportament
Utilizatorii iși pot manifesta opțiunea de a nu fi urmariți de programul Google Analytics accesând urmatoarele: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Opțiunile utilizatorilor privind politica de cookies
Persoanele vizate au dreptul de a ajusta setările de confidențialitate prin blocarea cookie-urilor în browserele folosite, însă aceste acțiuni pot impacta în mod negativ funcționarea optima a website-urilor/platformelor folosite, putând avea consecințe în mod inclusiv asupra setărilor salvate și personalizate ale platformelor vizitate în mod regulat. Totodată browserele oferă oportunitatea utilizatorilor de a specifica care sunt platformele autorizate să folosească modulele cookies.
Accesând urmatoarele linkuri utilizatorii pot obține informații despre modalitatea de setare a cookie-urilor pe diversele platforme de browser folosite: Utilizatorii pot obține informații suplimentare despre modul în care functionează cookie-urile accesând următoarele: http://www.allaboutcookies.org/
Drepturile persoanei vizate
În calitate de utilizator al platformei noastre, conform prevederilor GDPR, beneficiați de următoarele drepturi:
Dreptul la acces la informații: puteți solicita confirmarea faptului că Societatea prelucrează date cu caracter personal vizând persoana Dvs;
În caz afirmativ, puteți solicita accesul la urmatoarele informații:
 1. scopurile prelucrării;
 2. categoriile de date cu caracter personal vizate;
 3. destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;
 4. acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
 5. existența dreptului de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
 6. dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
 7. în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;
 8. existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4), precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată. În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație internațională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanțiile adecvate în temeiul articolului 46 referitoare la transfer.
Dreptul la rectificare
Aveți dreptul de a obține fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")
Aveți dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
 1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 3. persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2);
 4. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 5. datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern
Exercitarea drepturilor de mai sus nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:
 1. pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
 2. pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public
 3. din motive de interes public în domeniul sănătății publice,
 4. în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în măsura în care dreptul exercitat este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau
 5. pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

În cazul în care Societatea a făcut publice datele cu caracter personal și este obligata să le șteargă, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, vom lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa terții care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.
Dreptul la restricționarea prelucrării
Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
 1. persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite procesatorului să verifice exactitatea datelor;
 2. prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 3. operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 4. persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
Dreptul la portabilitatea datelor
Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:
 1. prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art 6.1 lit a)
 2. prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic
Dreptul la opoziție
Aveți dreptul de a va opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.
În acest caz nu se vor prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care se demonstrează existența motivelor legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.
Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri
Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
Prevederile de mai sus nu se aplică în cazul în care decizia:
 1. este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și Dvs.
 2. este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
 3. are la bază consimțământul explicit al Dvs.
Modificări ale politicii privind protecția și confidențialitatea datelor cu caracter personal
Dacă considerăm că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, vom publica respectivele modificări în această pagina pentru a vă informa cu privire la tipurile de informații pe care le colectăm și modul în care le utilizăm. Dacă aveți întrebări cu privire la politica noastră de confidențialitate vă rugăm să ne scrieți la contact.
Vă mulțumim că folosiți serviciile noastre. Vă asigurăm că vom încerca să vă oferim întotdeauna cele mai bune servicii și să rămânem prietenul dumneavoastră pentru numeroase servicii on-line.